• +46 70 5391992
  • info@kerab.se

Verksamhetsanalys och organisationsutveckling

Verksamhetsanalys och organisationsutveckling

Undersidorna i detta avsnitt är en serie principbeskrivningar som sammanfattar mitt kunnande på området verksamhets- och organisationsutveckling. Dessa framställningar fungerar som checklistor och hjälp att sortera information. Jag använder dem som verktyg för planering och genomförande av uppdrag – ett stöd att arbeta systematiskt och resultatinriktat.

Beskrivningarna illustrerar också min strävan att skapa tydliga redogörelser med vanliga svenska ord. Att jag använder ordet management är undantaget som bekräftar regeln – tycker inte det finns något svenskt ord som fullt ut har samma innebörd.

Principbeskrivningarna består av huvud-, tilläggs-, och fördjupningssidor, sammanlagt 18 stycken.

  • Huvudsidorna, de tre första sidorna, beskriver en verksamhets grundstomme i kortfattat textbildformat.
  • Tilläggssidorna innehåller egna karakteriseringar av termerna kompetens, kvalitet, styrmetoder och organisationsformer.
  • Tilläggssidorna om styrmetoder och organisationsformer har undersidor som tar upp särskilda frågor.
  • En av undersidorna till ämnet styrmetoder behandlar kommunal verksamhets- och ekonomistyrning. Den har i sin tur undersidor som ger fördjupningar om budgetformer, planeringsrutiner, kvalitetsstyrning och förnyelsebudgetering. De avspeglar att jag har lång erfarenhet av dessa frågor och känner ett starkt engagemang för dem.
  • Verksamhetsmodellen avslutas med en ordlista som ger mina personliga definitioner av begrepp som är väsentliga inom ämnet management.

Huvud- och tilläggssidorna samt ordlistan är generella för såväl affärsverksamhet som skattefinansierad verksamhet.