• +46 70 5391992
  • info@kerab.se

KERABs ekonomi

KERABs ekonomi

KERAB bildades 1993. Företaget har under hela sin tillvaro haft en stabil ekonomi med naturliga skiftningar mellan resultaten för enskilda år. Årsomsättningen varierar i volym beroende på hur många personer som är anställda, beläggningsgraden och andelen uppdrag som görs i samarbete med underkonsult.

Konsultverksamhet av KERABs slag kräver lite kapital. Anläggningstillgångarna domineras av kontorsutrustning.

Soliditeten, det egna kapitalets andel av balansomslutningen, har de senaste fem åren pendlat mellan 91 och 100 procent. I bokslutet för år 2022 uppgick den till 96 procent.