• +46 70 5391992
  • info@kerab.se

Uppdragsgivare

Uppdragsgivare

Huvudsakligen kommunala organisationer

Med min kommunala bakgrund har det fallit sig naturligt att kommunala nämnder, förvaltningar, bolag och samarbetsorganisationer är dominerande kundkategorier.

Men privata bolag och statliga organ förekommer också som uppdragsgivare.