• +46 70 5391992
  • info@kerab.se

Den strategiska styrningens roll

Den strategiska styrningens roll

Strategisk styrning hanterar omvärldsförändringar.  Exempel på sådana:

 

Målgrupper

Ändringar i målgruppers storlek.

Ändringar i målgruppers behov och efterfrågan. Kan exempelvis bero på ändringar i ekonomisk ställning, hälsotillstånd, kunskaper, attityder, värderingar, normer och regler.

  

Produkter

Tillkommande eller bortfallande konkurrentprodukter.

Upptäckter och framsteg som framkallar produktförändring. Exempelvis tekniska eller medicinska landvinningar och genombrott.

 

Resurser

Upptäckter och framsteg som framkallar förändrad produktionsmetod. Exempelvis nya kunskaper eller maskintyper.

Ändrad tillgång på något resursslag.

Ändrat relativt värde av något resursslag. Exempelvis ändrad nivå på kompetens eller kapacitet.

Ändrad relativ kostnad för något resursslag.

Ändrad ekonomisk ställning och förmåga att finansiera resurser. Exempelvis ändrad lönsamhet i branschen och ändrade skatteintäkter för offentlig verksamhet.