• +46 70 5391992
  • info@kerab.se

Kommunal styrning av ekonomi, verksamhet och kvalitet

Kommunal styrning av ekonomi, verksamhet och kvalitet

Mina synpunkter på hur effektiv styrning av ekonomi, verksamhet och kvalitet uppnås i kommuner presenteras på fyra undersidor.

De behandlar i tur och ordning

  • budgetformer,
  • budgetrutiner och långsiktig planering av verksamheter,
  • kvalitets- och effektivitetsstyrning samt
  • metod för förnyelsebudgetering.