• +46 70 5391992
  • info@kerab.se

Olika sätt att framföra styrbeslut

Olika sätt att framföra styrbeslut

Skriftlig dokumentation

  • Regler. T ex kvalitetshandbok och andra instruktionsskrifter för verksamheten.
  • Beslutsdelgivningar. Enskilda skriftliga dokument i form av meddelanden, brev, protokollsutdrag etc.
  • Uppdragshandlingar, t ex kontrakt.
  • Strategiska planer, som pekar ut hur verksamheten eller delar av denna eller särskilda förhållanden i verksamheten ska utvecklas. T ex affärsplan, marknadsplan, personalplan eller jämställdhetsplan.
  • Budget och andra operativa planer.
  • Resultatredovisningar i uppföljnings- och / eller utvärderingsrapporter. Genom att visa hur det faktiskt blivit får denna typ av redovisningar en styrande effekt.

 

Muntliga besked

Löpande resultatrapportering eller beslut av överordnad med ställningstaganden till uppkommande frågor. Vardagsstyrning.

 

Illustrationer

Såväl skriftliga, som muntliga presentationer kan illustreras med bilder (foton, teckningar, kartor, ritningar, filmer mm)