• +46 70 5391992
  • info@kerab.se

KERABs policy och regler för kvalitet

KERABs policy och regler för kvalitet

KERABs Policy och Regler för Kvalitet beskriver mål och medel för sådan kvalitet som har direkt betydelse för företagets kunder. Dokumentet har följande innehållsförteckning:

  • Kvaliteten bestäms av hur KERAB hanterar sina uppdrag
  • Specifikation av uppdrag
  • Utförande av uppdrag
  • Leverans av resultat
  • Lagring av uppdragsdokumentation
  • Uppföljning och utvärdering
  • Debitering
  • Ansvar och befogenheter att uppfylla kvalitetsreglerna

 

Dokumentet i sin helhet finns på undersidan Kvalitetsregler.