• +46 70 5391992
  • info@kerab.se

Uppdragstyper

Uppdragstyper

Min kompetens används huvudsakligen för uppdrag inom

  • management och
  • samhällsplanering.

Genom åren har jag därutöver gjort ett antal insatser i form av

  • administrativ service och projektledning.

 

Ofta ingår tillämpning av ekonomiska eller statistiska tekniker i uppdragen, exempelvis

− analyserande ekonomiska eller statistiska beskrivningar,

− lönsamhetskalkyler med företags-, sektors- eller samhällsekonomiskt perspektiv,

− befolkningsprognoser och

− frågeundersökningar.

 

När uppdragen medför komplexa statistiska analyser tycker jag det är extra roligt. Då använder jag programvarorna JMP och SAS.

 


 

Uppdragen inom management brukar röra organisation och styrning. Ibland har de formen av uppföljning eller utvärdering. I vissa fall aktualiseras även inriktningsfrågor för den berörda verksamheten (till vem, vad, hur).

Uppdragen inom samhällsplanering handlar vanligen om omvärldsanalys och grundläggande planeringsförutsättningar. Ibland fokuserar de på utvecklingsfrågor inom något välfärdsområde, då oftast bostad, arbete eller service.

Uppdragen av typen administrativ service och projektledning gäller insatser som har inslag av management eller samhällsplanering respektive att som neutral ledare samordna och driva projekt med flera inblandade parter. Upphandling enligt LOU har varit centrala delar i ett antal uppdrag av dessa slag.