• +46 70 5391992
  • info@kerab.se

Kompetens

Kompetens

för arbetsuppgifter och relationer med andra människor.

 

Kunnande

•       Kunskaper

 Allmänbildning

Verksamhetskunskap – kännedom om verksamhetens sakområden, aktivitetsområden och finansiella sida (se huvudsidorna)
o      Allmängiltig (ämneskunskap)
o      Specifik för arbetsplatsen

Arbetskunskap – metodkunskap för utförandet av arbetsuppgifterna
o      Allmängiltig (ämneskunskap)
o      Specifik för arbetsplatsen

Relationskunskap – kunskap om hur man uppnår goda relationer med människor som man i arbetet möter i olika roller: internt (medarbetare, kollegor och chefer) och externt (personer som hör till verksamhetens kunder/mottagare, sidomålgrupper eller leverantörer)
o      Allmängiltig (ämneskunskap)
o      Specifik för arbetsplatsen

•       Färdigheter (förmåga att tillämpa kunskaperna i praktiken)

Kreativitet

Omdöme

Snabbhet

•       Kroppslig stabilitet o ork

•       Förmåga i övrigt till närvaro och tidsflexibilitet – förpliktelser som begränsar denna förmåga, t ex vårdnad om barn eller åldriga anhöriga, alternativt frihet från sådana förpliktelser

 

Inställning och läggning

•       Ansvarskänsla / vilja / engagemang för arbetsuppgifterna: kvalitets-, produktivitets- och styrningsmedvetenhet

•       Ansvarskänsla / vilja / engagemang för relationerna och samspelet med människor som man i arbetet möter i olika roller: ledarskaps-, kollegialitets-, medarbetarskaps- och företrädarskapsmedvetenhet

•       Psykisk stabilitet o ork

 

Personligt nätverk. Vänner som är kompetensstöd (fungerar som personliga utbildare, mentorer, kuratorer etc)