• +46 70 5391992
  • info@kerab.se

En verksamhets reala och finansiella sidor

En verksamhets reala och finansiella sidor

 

MÅLGRUPPER tillsammans med PRODUKTER på reala sidan ger Intäkter på finansiella sidan

I affärsdrivande, kommersiell, verksamhet kommer intäkterna från kunderna. I skattefinansierad verksamhet kommer intäkterna från den offentlige uppdragsgivaren / styrelsen / ägaren.

Om en offentlig verksamhet är både skatte- och avgiftsfinansierad kommer skatteintäkterna från uppdragsgivaren / styrelsen / ägaren och avgiftsintäkterna från mottagarna.

 

RESURSER på reala sidan medför Kostnader på finansiella sidan

Förutom resurskostnader förekommer skattekostnader i den mån verksamheten är skattepliktig.

 

Ekonomiskt resultat på finansiella sidan = skillnaden mellan intäkter och kostnader